ตู้เก็บสารเคมีไวไฟสีแดง

ตู้จัดเก็บของเหลวไวไฟ (สีเหลือง) Flammable Safety Storage Cabin เป็นตู้ที่ใช้ในการจัดเก็บสารเคมีประเภสารทไวไฟ หรือ Flammable Storage Cabinet ใช้เป็นตู้เก็บของเหลวไวไฟได้ทุกชนิด โดยตู้เก็บสารเคมีไวไฟ ชนิด flammable ส่วนมากจะใช้เป็นตู้เก็บสารเคมีในห้องแลป

  • ผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ์

  • ชั้นวางที่สามารถปรับได้ ด้วยการออกแบบป้องกันการรั่วไหล (สามารถปรับได้ทุก 6 ซม.

  • เปิดประตูตู้เก็บของได้ 180 องศา ลำโพง cabinet มีแผงขั้วต่อแบบ 3 จุดเชื่อมต่อการล็อคและสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจอื่นๆ

  • ช่องวางของการป้องกันการรั่วไหลสูง 5.3 เซนติเมตร (ตู้ 54 แกลลอน มีความจุ 19 ลิตร ตามข้อหนดของ OSHA และ EPA)

  • ควรล็อคสองทางเพื่อป้องกันสรเคมีอันตราย

  • ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟ (Flash Point) ต่ำกว่า 21˚c

  • รับรองโดยสถาบันมาตรฐานสากล FM