เกี่ยวกับเรา About Us

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย

หจก.อินดัสทรี ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายป้ายความปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ เป็นระยะเวลา 10 ปี ทางเรามีประสบการณ์ที่หลากหลายในด้ายป้ายความปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ ป้ายเตือน ป้ายบังคับและจราจร วัตถุดิบของเราได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสูงตามข้อบังคับขอภาครัฐและมาตรฐานอุตสาหกรรม  อ้างอิงตามมาตราฐาน มอก.635 -2554  โดยใช้วัสดุสะท้อนแสงของ 3M แท้ จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า สินค้าที่ซื้อกับทางเราเป็นสินค้าคุณภาพสูง

ป้ายเซฟตี้

ด้านการผลิต

หจก.อินดัสทรีทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้ผลิตตัวจริง ทำให้ทุกขั้นตอนในการผลิตมีมาตรฐาน ควบคุมการผลิตเองทุกขั้นตอน และมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในตัวสินค้าของเราได้ 100% เมื่อลูกค้าซื้อป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายจราจร และป้ายอื่นๆ กับทางเรา

ด้านสิ่งแวดล้อม

หจก.อินดัสทรีทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้ที่มีความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเลือกใช้หมึกพิมพ์ Latex Printing Technology พิมพ์ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายจราจร และป้ายอื่นๆ ซึ่งเป็นหมึกพิมพ์ที่มีส่วนผสมของน้ำ 100% จึงมีความปลอดภัยกับทุกคน อีกทั้งยังใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ HP Latex ทำให้ช่วยให้มลพิษลดลงไปอีกเป็นจำนวนมาก