อุปกรณ์ซับ และควบคุมสารเคมี

อุปกรณ์ซับ และควบคุมการไหลของสารเคมี SPILL CONTROLดูสินค้าเพิ่มเติม...

อุปกรณ์ซับ และควบคุมสารเคมี แผ่นซับสารเคมี บูมซับน้ำมัน ชุดซับสารเคมี ใช้ควบคุมการแพร่กระจาย และกำจัดของเหลวที่เป็นอันตราย (Aggressive Liquid) ซึ่งรั่วไหลจากภาชนะบรรจุ

ตู้เก็บสารเคมี Safety Storage Cabinetsดูสินค้าเพิ่มเติม...

อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี (Chemical storage) ใช้สำหรับจัดเก็บสารเคมีให้มีความปลอดภัยในการจัดเก็บ ป้องกันไอระเหย และการรั่วไหลออกมาภายนอก ซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากสารเคมี

ตู้เก็บสารเคมีระเบิด
ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ
ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อน

พาเลทรอถังงสารเคมี CHEMICAL PALLETดูสินค้าเพิ่มเติม...

พาเลทรองสารเคมี(Chemical pallet) ใช้สำหรับรองถังสารเคมี เพื่อป้องกันการรั่วไหลออกมาภายนอก มีรุ่นสำหรับวาง 1 ถัง 2 ถัง และ 4 ถัง

พาเลทรองสารเคมี รุ่น 1 ถัง
พาเลทรองสารเคมี รุ่น 1 ถัง
พาเลทรองสารเคมี รุ่น 4 ถัง