ป้ายเตือน (WARNING SIGNS)

Warning Sign หรือป้ายเตือนจะแทนสัญลักษณ์ด้วยสีเหลือง เพื่อสื่อความหมายให้ระวัง หรือบ่งชี้ถึงสิ่งอันตราย ป้ายนี้เป็นป้ายเตือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานเพิ่มความระมัดระวังในสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ และจะมีข้อความสีดำเป็นข้อความในป้ายเตือนเพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่ต้องระวัง หรือชี้ถึงสิ่งที่เป็นอันตราย ป้ายเตือนเหล่านี้ สามารถทำได้จากวัสดุหลายประเภท และมีหลายขนาด

W01
W01-2
W01-3
W01-4
W01-6
W01-8
W02
W03
W04
W05
W05-2
W06
W07
W07-2
W08
W09
W09-2
W09-3
W10
W11
W12
W12-2
W13
W13-2
W13-3
W14
W15
W15-2
W15-3
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W21-2
W22
W22-2
W22-3
W23
W24
W25
W26
W26-2
W27
W28
W29
W30
W31
W32
W33
W34
W35
W35-2
W36
W37
W38
W40
W41