ป้ายสำหรับรถขนสารเคมี รถขนส่งวัตถุแันตราย รถขนน้ำมัน