ป้ายเกี่ยวกับอัคคีภัย (FIRE EQUIPMENT SIGNS)

ป้ายเกี่ยวกับอัคคีภัย (Fire Equipment Sign)หรือป้ายป้องกันอัคคีภัย หรือป้ายเกี่ยวกับอัคคีภัย เป็นป้ายบอกเพื่อเตรียมพร้อมทั้งก่อนและเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นเช่น ป้ายทางออกฉุกเฉิน ป้ายบอกตำแหน่งของผ้ากันไฟ ป้ายบอกตำแหน่งของสายฉีดน้ำดับเพลิง ป้ายถังดับเพลิง ป้ายบอกตำแหน่งของสวิทช์แจ้งเหตุสัญญาณเพลิงไหม้ เป็นต้น ซึ่งจะแทนสัญลักษณ์ด้วยสีแดง และจะมีตัวอักษรสีขาวเพื่ออธิบายความหมายของป้ายนั้นๆ ป้ายป้องกันอัคคีภัยเหล่านี้ ควรทำจากวัสดุทนต่อความร้อน ไม่เสียหายเมื่อเกิดความร้อน เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมที่เกิดเพลิงไหม้

F01-2
F01-3
F01-7
F01-4
F01-5
F01-6
F01-8
F02
F03
F03-2
F03-3
F03-4
F04
F04-3
F05
F06
F07
F08
F08-2
F09
F09-2
F09-3
F09-4