Category Archives: Uncategorized

ความหมายจของสีป้ายความปลอดภัย

สีของป้ายความปลอดภัย: การสื่อสารที่ชัดเจนในทุกสถานการณ์ 1. สีแดง: ป้ายห้าม สีแดงในป้ายความปลอดภัยหมายถึงความเสี่ยงและความต้องห้าม ป้ายที่ใช้สีแดงมักแสดงถึงการห้ามทำบางสิ่งหรือการเข้าถึงบริเวณที่ไม่ปลอดภัย เช่น ป้ายห้ามเข้า, ป้ายห้ามสูบบุหรี่, หรือป้ายห้ามจอดรถ (ISO 7010:2019) 2. สีเหลือง: ป้ายเตือน สีเหลืองในป้ายความปลอดภัยมักใช้เพื่อเตือนให้ทราบถึงความเฝ้าระวังหรือความระมัดระวัง ป้ายเตือนช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยมักประกอบด้วยสัญลักษณ์และข้อความที่เตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง เช่น ป้ายเตือนลงจากรถไฟ, ป้ายเตือนเครื่องไฟฟ้า, หรือป้ายเตือนของเสีย (ISO 3864-2:2016) 3. สีน้ำเงิน: ป้ายข้อมูล สีน้ำเงินในป้ายความปลอดภัยแสดงถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น คำแนะนำ, กฎระเบียบ, หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานหรือใช้สิ่งของ ตัวอย่างเช่น ป้ายแจ้งสถานที่อาวุโส, ป้ายบอกทาง, หรือป้ายแจ้งวิธีใช้ (ISO 7010:2019) 4. สีเขียว: ป้ายชีวิตและอนุญาต สีเขียวใช้ในป้ายความปลอดภัยเพื่อแสดงถึงความปลอดภัยและการอนุญาต เช่น ป้ายที่แสดงให้ทราบถึงทางออกหรือทางออกในกรณีฉุกเฉิน, ป้ายบอกทางเข้า, หรือป้ายที่แจ้งให้ทราบว่าการทำบางสิ่งได้รับอนุญาต (ISO 7010:2019) 5. สีส้ม: ป้ายคำเตือน สีส้มในป้ายความปลอดภัยมักใช้เพื่อเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ป้ายที่ใช้สีส้มอาจแสดงถึงการเฝ้าระวัง, การใส่อุปกรณ์ป้องกัน, […]

ป้ายสถิติความปลอดภัย

ป้ายสถิติ ความปลอดภัย

ป้ายสถิติ ความปลอดภัย ขนาด 60X120 ซม , 90X180 ซม. , 120X240 ซม. สติ๊กเกอร์ ทึบแสง , สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M COM , สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M EGPรางสอดอลูมิเนียม แข็งแรงคงทนพร้อมตัวเลข 0-9 จำนวน 10 ชุด และ เดือน ม.ค.-ธ.ค. จำนวน 1 ชุด

ประเภทของสติ๊กเกอร์

โดยทั่วไปสติ๊กเกอร์สำหรับงานป้ายจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่ 1. สคิ๊กเกอร์ทึบแสง : สติ๊กเกอร์ทึบแสง หรือสติ๊กเกอร์ PVC เป็นสติ๊กเกอร์ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากราคไม่สูง และเนื้อสติ๊กเกอร์มีความเหนียวทนทาน โดยทั่วไปจะนิยมาใช้ในการทำสื่อโฆษณา ป้ายโฆษณา หรือฉลากสินค้า 2. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง : สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงจะถูกแบ่งเป็น Grade ตามค่าการสะท้อนแสงของเนื้อสติ๊กเกอร์ โดยสคิ๊กเกอร์ที่มีค่าการสะท้อนแสงมากๆจะนิยมใช้สำหรับงานป้ายจราจร หรือป้ายเตือนอันตรายต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง 3. สติ๊กเกอร์เรืองแสง : สติ๊กเกอร์เรืองแสง จะมีคุณสมบัติ เรืองแสงได้ในที่มืด ทำให้สามารถมองเห็นได้ถึงแม้ไม่มีแสงไฟ เหมาะสำหรับทำป้ายทางออก ทางหนีไฟ

มาตราฐานป้ายเกี่ยวกับความปลอดภัย

ป้ายห้าม ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายบังคับ ป้ายสวมหน้ากาก ป้ายเตือน ป้ายระวังรถยก ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายล้างตาฉุกเฉิน มาตรฐานป้ายความปลอดภัย: คำอธิบายและข้อกำหนด 1. ป้ายความปลอดภัยคืออะไร? ป้ายความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานหรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งมีหน้าที่ทำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยที่กำหนดไว้ 2. ลักษณะของป้ายความปลอดภัย ป้ายความปลอดภัยควรมีลักษณะที่ชัดเจน และโดดเด่นเพื่อให้ผู้มองเห็นได้ง่าย รวมทั้งใช้สีที่เหมาะสม เช่น สีแดงสำหรับป้ายห้ามและสีเหลืองสำหรับป้ายเตือน การให้ความสำคัญกับการใช้สัญลักษณ์ที่ชัดเจนเป็นจุดสำคัญ 3. ข้อกำหนดมาตรฐาน ป้ายความปลอดภัยควรปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น ISO 7010 ที่กำหนดสัญลักษณ์และสีที่ใช้ในป้ายความปลอดภัย นอกจากนี้ยังควรปฏิบัติตามมาตรฐานท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 4. การวางแผนที่เหมาะสม การวางแผนการติดตั้งป้ายความปลอดภัยควรพิจารณาถึงตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเห็นและเข้าใจได้ง่ายที่สุด รวมถึงการติดตั้งในที่ที่ป้ายมีประสิทธิภาพมากที่สุด 5. การบำรุงรักษา ป้ายความปลอดภัยต้องรับการบำรุงรักษาเพื่อรักษาความชัดเจนและความเป็นประโยชน์ ควรตรวจสอบป้ายเป็นประจำเพื่อแน่ใจว่ายังคงมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนป้ายที่ซีดหรือที่เสื่อมสภาพ เป็นส่วนสำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัย 6. การประชาสัมพันธ์ สื่อสารเกี่ยวกับป้ายความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ทุกคนในสถานที่ต่าง ๆ เข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด การแจ้งเตือนผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น การใช้ป้ายที่มีข้อความชัดเจนหรือการประกาศทางออนไลน์ เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย มาตราฐานป้ายเกี่ยวกับความปลอดภัย ตามประกาศกระทรวงอตสาหกรรม ฉบับที่4386 :2554

ประเภทวันสดุแผ่นรอง

ประเภทวัสดุแผ่นรองสำหร้บจิดกับสติ๊กเกอร์ชนิดต่างๆ มีทั้งหมด 3 ชนิดดังนี้ แผ่นพลาสวูด (PVC FOARM SHEET) พลาสวูด เป็นแผ่นพีวีซีชนิดแข็ง ขนาดมาตราฐานแผ่นพลาสวูด 1.2 x 2.4 เมตร มีความหนา 3 มิลลิเมตร มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี ไม่เป็นเชื้อไฟ (ไม่ลามไฟ) น้ำหนักเบากว่าวัสดุชนืดอื่น แผ่นอะคริลิค (Acrylic SHEET) อะคริลิค ทนทานต่อสารเคมีหลายชนิด ขนาดมาตราฐานแผ่นอะคริลิค 1.2 x 2.4 เมตร มีความหนา 2 มิลลิเมตร ทนทานต่อแรงกระแทก แรงกด และสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศ มีจุดอ่อนตัวต่ำ ทนต่อความร้อน และมีความเหนียว มีสภาพคงรูปที่ดี และทนต่อการขีดข่วน ไม่เป็นเชื้อไฟ (ไม่ลามไฟ) แผ่นอลูมิเนียม (Aluminium SHEET) อลูมิเนียม เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความแข็งแรง ทนทาน ขนาดมาตราฐานแผ่นอลูมิเนียม 1.2 x 2.4 […]