วิธีการสั่งซื้อ ป้ายเซฟตี้

เลือกชนิดสติ๊กเกอร์

 • ทึบแสง
 • สะท้อนแสง 3M610 series อายุใช้งาน1ปีข
 • สะท้อนแสง 3M EGP อายุการใช้งาน5ปีขึ้นไป
 • เรืองแสง เรืองแสงได้นาน 4 ชั่วโมง

เลือกขนาดที่ต้องการ

 • ขนาดมาฐาน 15×40 เซนติเมตร
 • ขนาดมาฐาน 20x30 เซนติเมตร
 • ขนาดมาฐาน 30x45 เซนติเมตร
 • ขนาดมาฐาน 40×60 เซนติเมตร
 • ขนาดพิเศษ ตามที่ลูกค้าต้องการ

เลือกแผ่นรองหลัง

 • ทึบแสง
 • สติกเกอร์เปล่า
 • ติดบนอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร
 • ติดบนอะคริลิคหนา 2 มิลลิเมตร
 • ติดบนพลาสวูดหนา 3 มิลลิเมตร