ผ้าซิลิก้า ผ้ากันสะเก็ดไฟ

Welding Blanket

ผ้าซิลิก้า ผ้ากันสะเก็ดไฟ

  • ป้องกันความร้อน 1000 องศา ไม่ติดไฟ
  • ทอจากเส้นใยซิลิก้า 100%
  • หน้ากว้าง 1 เมตร สามารถผลิตได้ยาวสุด 50 เมตร
  • เย็บขอบ ตอกตาไก่ ป้องกันเส้นใยหลุดรุ่ย
  • ป้องกันสะเก็ดจากงานตัด งานเชื่อม
  • ราคาขึ้นอยู่กับความยาวของผ้า