ป้ายสภาวะปลอดภัย (SAFETY SIGNS)

Safety Sign หรือป้ายแสดงภาวะปลอดภัย จะแทนสัญลักษณ์ด้วยสีเขียว เพื่อสื่อความหมายว่า หรือบ่งชี้ถึงสิ่งที่ปลอดภัย เช่น ทางออกฉุกเฉิน, ห้องปฐมพยาบาล, จุดติดตั้งอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน, จุดติดตั้งอ่างล้างตา, แสดงจุดที่ตั้งของน้ำดื่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ทราบถึงจุดที่ตั้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเมื่อมีความต้องการจะใช้ และจะมีข้อความสีขาวเป็นข้อความในป้ายเพื่ออธิบายความหมายของป้ายนั้นๆ ป้ายเซฟตี้นี้ สามารถทำได้จากวัสดุหลายประเภทและมีหลายขนาด

S01
S01-2
S02
S03
S03-2
S04
S07
S07-2
S07-3
S07-4
S07-5
S08
S09
SF02