ป้ายสถิติ ความปลอดภัย

ขนาด 60X120 ซม , 90X180 ซม. , 120X240 ซม.

สติ๊กเกอร์ ทึบแสง , สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M COM , สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M EGP
รางสอดอลูมิเนียม แข็งแรงคงทน
พร้อมตัวเลข 0-9 จำนวน 10 ชุด และ เดือน ม.ค.-ธ.ค. จำนวน 1 ชุด