โดยทั่วไปสติ๊กเกอร์สำหรับงานป้ายจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่ 1. สคิ๊กเกอร์ทึบแสง : สติ๊กเกอร์ทึบแสง หรือสติ๊กเกอร์ PVC เป็นสติ๊กเกอร์ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากราคไม่สูง และเนื้อสติ๊กเกอร์มีความเหนียวทนทาน โดยทั่วไปจะนิยมาใช้ในการทำสื่อโฆษณา ป้ายโฆษณา หรือฉลากสินค้า 2. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง : สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงจะถูกแบ่งเป็น Grade ตามค่าการสะท้อนแสงของเนื้อสติ๊กเกอร์ โดยสคิ๊กเกอร์ที่มีค่าการสะท้อนแสงมากๆจะนิยมใช้สำหรับงานป้ายจราจร หรือป้ายเตือนอันตรายต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง 3. สติ๊กเกอร์เรืองแสง : สติ๊กเกอร์เรืองแสง จะมีคุณสมบัติ เรืองแสงได้ในที่มืด ทำให้สามารถมองเห็นได้ถึงแม้ไม่มีแสงไฟ เหมาะสำหรับทำป้ายทางออก ทางหนีไฟ
ชนิดสติ๊กเกอร์
PVC 3M COMMERCIAL GRADE 3M ENGINEER GRADE PRISMATIC 3M DIAMOND GRADE
อายุการใช้งาน > 1 ปี > 18 เดือน > 5 ปี > 7 ปี
ค่าการสะท้อนแสง 0 CPL 50 CPL 70 CPL 215 CPL
โครงสร้าง PVC ENCLOSED LENS PRISMATIC LENS PRISMATIC LENS
สารเคลือบ PVC โลหะ ปิดด้วยฟิล์มใส เรซินสังเคราะห์ เรซินสังเคราะห์