ตู้เก็บสารเคมี ตู้เซฟตี้ safety storage cartridge

ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ

ตู้เก็บสารเคมีไวไฟMORE...

Flammable Liquid Storage

ตู้จัดเก็บของเหลวไวไฟ (สีเหลือง) Flammable Safety Storage Cabin เป็นตู้ที่ใช้ในการจัดเก็บสารเคมีประเภสารทไวไฟ หรือ Flammable Storage Cabinet ใช้เป็นตู้เก็บของเหลวไวไฟได้ทุกชนิด โดยตู้เก็บสารเคมีไวไฟ ชนิด flammable ส่วนมากจะใช้เป็นตู้เก็บสารเคมีในห้องแลป

ตู้เก็บสารเคมีระเบิด

ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ ที่สามารถระเบิดได้MORE...

Combustible Cabinet

ตู้จัดเก็บสารเคมีไวไฟ ที่สามารถระเบิดได้ (สีเแดง) Combustible Cabine เป็นตู้ที่ใช้ในการจัดเก็บสารเคมีประเภสารที่ไไวไฟ สามารถระเบิดได้ หรือ Combustible Cabinet ใช้เป็นตู้เก็บของเหลวไวไฟได้ทุกชนิด โดยตู้เก็บสารเคมีไวไฟ ชนิด Combustible ส่วนมากจะใช้เป็นตู้เก็บสารเคมีในห้องแลป สำหรับเก็บสี, หมึก หรือของเหลวที่ติดไฟง่าย

ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อน

ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อนMORE...

Justrite Acid Cabinet

ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อน(สีฟ้า) Justrite Acid Cabinet ใช้เป็นตู้สำหรับเก็บขวดสารเคมีกรด-ด่าง,สารเคมีไวไฟ,สารเคมีอัตราย เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน และเป็นการเก็บแบบแยกเพื่อความสะดวก,เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้เก็บตู้สารเคมีไวไฟได้ทุกชนิด,สารเคมีอันตรายได้ทุกประเภท ราคาย่อมเยาว์ มีขนาดให้เลือกหลากหลาย

ตู้เก็บสารเคมีที่เป็นพิษ สารเคมีอันตรายMORE...

Toxic Cabinet

ตู้เก็บสารเคมีที่เป็นอันตราย(สีขาว) TOXICD Cabinet ใช้เป็นตู้สำหรับจัดเก็บสารเคมีที่มีอันตราย หรือเป็นล็อกเกอร์สำหรับจัดเก็บสารเคมี เพื่อความเป็นระเบียบ และสามารถหยิบใช้ได้ไง ป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีออกสู่ภายนอกตู้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และง่ายต่อการควบคุมการรั่วไหลออกสู่ภายนอก

ตู้เ PE สำหรับก็บสารเคมี

Polyethylene Corrosive Cabinet

ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อน(สีฟ้า) Polyethylene Corrosive Cabinet เหมาะสำหรับเก็บสารเคมี เป็นกรด-ด่างที่กัดกร่อนโลหะ