ตู้เก็บสารเคมี

ตู้เก็บสารเคมีเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเก็บรักษาสารเคมีอย่างปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความปลอดภัยทั้งในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับบุคคลที่ใช้งานในพื้นที่เดียวกัน

เหตุผลในการใช้ตู้เก็บสารเคมีมีหลายประการ อันดับแรกคือการเก็บสารเคมีให้ปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการรั่วไหลหรือการสูญเสียสารเคมีไปยังสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยให้งานตรวจสอบและการจัดการสารเคมีเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการเก็บสารเคมีเพื่อป้องกันการเข้าถึงไม่ได้จากบุคคลที่ไม่มีอำนาจและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาสารเคมีที่ต้องการเงื่อนไขพิเศษ เช่น การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้

เมื่อเลือกใช้ตู้เก็บสารเคมีให้มีความสำคัญที่จะคำนึงถึงคุณลักษณะทางเคมีของสารที่จะถูกเก็บ เพื่อเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมที่สุด ตู้เก็บสารเคมีที่มีวัสดุสร้างสรรค์และแผ่นความหนาที่ทนทานสำหรับต่อการรั่วไหล พื้นที่ภายในตู้ควรมีการจัดเรียงและแบ่งส่วนให้เหมาะสม โดยพิจารณาตามปริมาณและความเสี่ยงของสารที่จะถูกเก็บ การใช้กล่องเก็บสารเคมียังเป็นทางเลือกที่น่าพิจารณา เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการจัดเรียงและการเข้าถึงสารที่เก็บอยู่ภายใน

นอกจากนี้ควรมีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้ตู้เก็บสารเคมี เช่น การปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตตู้เก็บสารเคมีและสารเคมีที่จะถูกเก็บ การติดตั้งและการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและการปรับปรุงตู้เก็บสารเคมีอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คงมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การเก็บสารเคมีให้ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสถานที่ทำงาน การใช้ตู้เก็บสารเคมีที่เหมาะสมและการปฏิบัติตามมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการจัดการสารเคมีและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานในสถานที่เดียวกัน

สีของตู้เก็บสารเคมี

สีของตู้เก็บสารเคมีมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการระบุประเภทของสารเคมีที่ถูกเก็บอยู่ภายในตู้ การใช้สีต่างๆ บนตู้เก็บสารเคมีเป็นวิธีหนึ่งในการระบุความเสี่ยงและการจัดเก็บสารเคมีอย่างถูกต้อง

สีน้ำเงิน (Corrosive Cabinets): ใช้ในการเก็บสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ความเสี่ยงต่ำ และมักใช้สำหรับสารที่เป็นกรดหรือเบสสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น
สีแดง (Combustible Cabinets): ใช้สำหรับเก็บสารที่มีความเสี่ยงสูง สารเคมีไวไฟ สารเคมีที่อาจเกิดปฏิกิริยาสันดาป เช่น น้ำมัน , ทินเนอร์ , แอลกอฮอล์
สีเหลือง (Flammable Cabinets): ใช้สำหรับเก็บสารที่เป็นอันตรายหรือสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สารเคมีที่ไวไฟ
สีเขียว (Pesticides Cabinets): ใช้สำหรับเก็บสารที่เป็นอินทรีย์ เช่น ยากำจัดศัตรูพืช
สีขาว (Toxic Cabinets): ใช้สำหรับเก็บสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม สารเคมีอันตราย

การใช้สีในตู้เก็บสารเคมีช่วยให้ผู้ใช้งานรู้ว่าประเภทของสารเคมีที่เก็บอยู่ภายในตู้มีความเสี่ยงและมีความต้องการในการจัดเก็บที่เหมาะสม นอกจากนี้ เครื่องหมายเตือนและป้ายบอกที่ถูกติดตั้งบนตู้เก็บสารเคมียังช่วยให้ผู้ใช้รับรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อจัดเก็บและใช้สารเคมีในสถานที่ทำงาน

ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อน
ตู้เก็บสารเคมีระเบิด
ตู้เก็บสารเคมี