ประเภท และสีของวัสดุซับสารเคมี

สีขาว OIL ONLY

แผ่นซับสีขาว ดูดซับเฉพาะน้ำมัน ทั้งบนบกและในน้ำ โดยจะไม่ดูดซับ สามารถใช้งานได้ทั้งบนบก และในน้ำ

สีเหลือง OIL AND LIQUID

แผ่นซับสีเหลือง ใช้สำหรับดูดซับน้ำมันและของเหลวที่มีคุณสมบัติเป็น กรดโดยเฉพาะ รวมทั้งสารเคมี อันตรายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นของเหลว

สีเทา UNIVERSAL

แผ่นซับสีเทา ใช้สำหรับซับของเหลวทั่วไป สามารถดูดซับได้ของเหลวได้ทุกชนิด ทั้งสารเคมี, น้ำ และน้ำมัน

แผ่นซับสารเคมี
ABSORBER PAD

OP00001W

CP00001Y

UP00001G

บูมซับสารเคมี
ABSORBER SOCK

OS001W

CS0001Y

US0001G

หมอนซับสารเคมี
ABSORBER PILLOW

SOP001W

SOP001Y

SOP001G

ชุดซับสารเคมี

ชุดซับน้ำมัน 11.5 Gal / 43.5 ลิตร

1 ชุดประกอบด้วย

 • กระเป๋าใส่ = 1 ถุง
 • แผ่นซับสารเคมี 50×40 ซม. = 25 แผ่น
 • บูมซับสารเคมี 7.6×120 ซม. = 6 ท่อน
 • ถุงสำหรับทิ้ง = 1ถุง
 • ถุงมือป้องกันสารเคมี = 1 คู่
 • แว่นนิรถัย = 1 อัน
 • ชุดซับน้ำมัน 45 Gal / 170 ลิตร

  1 ชุดประกอบด้วย

 • ถังใส่ 45 Gal = 1 ถัง
 • แผ่นซับสารเคมี 50×40 ซม. = 125 แผ่น
 • บูมซับสารเคมี 7.6×120 ซม. = 12 ท่อน
 • หมอนซับสารเคมี 45×45 ซม. = 5 ใบ
 • กระดาษซับสาร = 2 กล่อง
 • ถุงสำหรับทิ้ง = 5 ถุง
 • ถุงมือป้องกันสารเคมี = 1 คู่
 • แว่นนิรถัย = 1 อัน
 • ชุดซับน้ำมัน 80 Gal / 302 ลิตร

  1 ชุดประกอบด้วย

 • ถังใส่ 95 Gal = 1 ถัง
 • แผ่นซับสารเคมี 50×40 ซม. = 125 แผ่น
 • บูมซับสารเคมี 7.6×120 ซม. = 24 ท่อน
 • หมอนซับสารเคมี 45×45 ซม. = 15 ใบ
 • กระดาษซับสาร = 2 กล่อง
 • ถุงสำหรับทิ้ง = 10 ถุง
 • ถุงมือป้องกันสารเคมี = 1 คู่
 • แว่นนิรถัย = 1 อัน
 • แผ่นซับสารเคมี

  แผ่นซับสารเคมี แบบม้วน

  บูมซับสารเคมี

  หมอนซับสารเคมี

  กระดาษซับสารเคมี

  ถุงสำหรับทิ้ง

  แว่นนิรภัย

  ถุงมือป้องกันสารเคมี